Songtekst van Eddy Arnold: Back Home Again In Indiana

Back Home Again In Indiana


Back home again in Indiana and it seems that I can sing
The gleaming candle light still shining bright through the Sickamores for me
A new born hay sends all its pragnance from the fields I used to roam
When I dream about the moonlight on the Wabash
Then I long for my Indiana home
[ piano ]
(When I dream about the moonlight on the Wabash
Then I long for my Indiana home sweet home)

Back home again in Indiana
(Indiana Indiana Indiana home)Captcha
Liedje Eddy Arnold Back Home Again In Indiana is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back Home Again In Indianamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddy Arnold Back Home Again In Indiana downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back Home Again In Indiana in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.