Songtekst van Eddy Arnold: Echo Of Your Footsteps

Echo Of Your Footsteps


The day that you told me you wanted to be free
I agree with everything you had to say
But I confess I lie and darling how I cry
When the echo of your footsteps died away

I thought our castle's had a firm foundation
But all along was only made of clay
With aching heart I'd found it tumbled to the ground
When the echo of your footsteps died away
[ steel ]
If I had only known I'd feel so all alone
I'd have begged down on my knees for you to stay
The gates to paradise swung close before my eyes
When the echo of your footsteps died away

No matter where you are I wish you well dear
And I ask God to bless you everyday
For I cannot deny I bid my heart goodbye
When the echo of your footsteps died awayCaptcha
Liedje Eddy Arnold Echo Of Your Footsteps is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Echo Of Your Footstepsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddy Arnold Echo Of Your Footsteps downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Echo Of Your Footsteps in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.