Ware Her Venom


"Fear rule my world still
Has ruled it, shall rule it
Meek is weak"?
Ill-boding wolfs blood
Crowned in woe, death-stained
Dread-gard Queen

Sear the runes of wrath
The rependant writhes in remorse
Niflhel - Ware her venom

To be taught by tongue of treason
Hoping nothing knowing nothing
Ware her venom

Serenely cold-blooded
Death embedded skin
Wrapped around death-sin
Words of unwise men
Pierce all senses
Pain, yes pounding pain

Hear the screams of deceit
The Half-dead sneers in delight
Niflhel - Ware her venom

To be taught by tongue of treason
Hoping nothing knowing nothing
Ware her venomCaptcha
Liedje Einherjer Ware Her Venom is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ware Her Venommits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Einherjer Ware Her Venom downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ware Her Venom in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.