Songtekst van El ultimo De La Fila: Astronoma Razonable

Astronoma Razonable


Letra y msica: Q Portet
Djame asomar a tu sueo, amor,
ver al mundo opinar
Ver lo que no v, ser lo que no fu,
en tu amor naufragar
Entregarse al vrtigo salvaje
de una astronoma razonable
Arropados por la bendicin
del desorden lunar,
dejaremos toda ley atrs
divina o terrenal
Djame asomar a tu sueo, amor,
y olvidar el dolor;
que es duro aceptar
la dictadura
de un nico dios
Cerrar los ojos y ver,
puedo cerrar el alma y amar
No hay deberes
que nos llamen,
ni doctrinas
que seguir
Cerrar los
ojos y ver
Que la gente
nos acuse
de conducta
inmoral
No te vayas
de mi lado;
cerrar los
ojos y ver
Qudate!
Qudate a mi ladoCaptcha
Liedje El ultimo De La Fila Astronoma Razonable is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Astronoma Razonablemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje El ultimo De La Fila Astronoma Razonable downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Astronoma Razonable in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.