Dazed and Confused


I've been dazed and confused for so long it's not true
I wanted a woman never bargained for you
Lots of people talking and few of them know
the soul of a woman was created below

Created below
Created below
Created below
Created below

I've been dazed and confused for so long it's not true
I wanted a woman and God sent me you
lots of people talking and few of them know
the soul of a woman was created below

Created below
Created below
Created below
Created below

I've been hurt and abused telling all of your lies
run around baby how they hypnotise
sweet little baby I don't know where you've been
'cos I'm gonna love you here I come again

Created below
Created below
Created below
Created below

I've been dazed and confused for so long it's not true
I wanted a woman never bargained for you
Lots of people talking and few of them know
the soul of a woman was created below

Created below [10X]
created created created created belowCaptcha
Liedje Electrasy Dazed and Confused is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dazed and Confusedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electrasy Dazed and Confused downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dazed and Confused in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.