Disappointed


ELECTRONIC - 'DISAPPOINTED'

Now, my head is spinning
At the back of my mind, I think I'm winning
I was somebody falling for one who was not
Somebody tired of dreaming
Now its already dawning that this time I've got
Someone who won't leave me feeling
Disappointed, once more
Disillusioned, encore
I think I love you, for sure
So you're not disappointing at all
Disenchanted, once more
Disillusioned, encore
I think I love you, for sure
So you're not disappointing at all
Listen, as you call my name
Just one syllable said, then spoken once again
From the sound of your voice, the promise you make
You're somebody I can believe in
Someone who won't leave me feeling
Disappointed, once more
Disillusioned, encore
I think I love you, for sure
So you're not disappointing at all
Disenchanted, once more
Disillusioned, encore
I think I love you, for sure
So you're not disappointing at all
At the back of my head, I believe what you said
Dream
Disappointed, once more
Disillusioned, encore
I think I love you, for sure
So you're not disappointing at all
Disenchanted, once more
Disillusioned, encore
I think I love you, for sure
So you're not disappointing at all
Disappointed
Compiled by Decwriter / Vaxaholics Anonymous (050792)Captcha
Liedje Electronic Disappointed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Disappointedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electronic Disappointed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Disappointed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.