Angel


No one would cry, no one would ask me why
No one would see, no one would lay down here with me
I don't wanna fly, I don't even want to try
I just wanna be, but no one would ever set me free, oh

All my angels, were made in England oh so well
You miss me she said, and it's true
There's no one else only you

Sometimes I see, you laying next to me
I wanna believe, but all I can do is sit and dream, oh

All my angels, were made in England oh so well
You miss me she said, and it's true
There's no one else only you

Now all I can see, is you laying here with me
We're gonna get high, so come on and fly away with me

All my angels, were made in England oh so well
You miss me, she said, and it's true
Please believe me oh I do
All my angels, with silver rings and cockle shells
You miss me, I said, and it's true
There's no one else you
And it's true, there's no one else only youCaptcha
Liedje Electrosy Angel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Angelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electrosy Angel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Angel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.