Beautiful Insane


Calling all the dreamers hello, hello
they don't need us anymore
They've got us all in chains now hello, hello
gonna keep us all in store
and get machines to do it all
They don't need people any more
like you and me

Calling all the breeders hello, hello
they don't need us anymore
They've got us all in chains now hello, hello
gonna keep us all in store
and get machines to do it all
They don't need people anymore
like you and me

I never said I was a man with a mission
I never cared, no I never cared at all
I never wanted to be anyone's magician
now I am and that's the way it's gonna be

I never said I was a man with a mission
I never cared, no I never cared at all
I never wanted to be anyone's magician
now I am and that's the way
That's the way
The way It's gonna beCaptcha
Liedje Electrosy Beautiful Insane is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Insanemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electrosy Beautiful Insane downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Insane in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.