I Got U


I just wanna kiss you
I wanna make your lips blue
I just wanna kiss you
The way I do

I just wanna touch you
You know I'm gonna have to
I just wanna touch you
The way I do
So hold me down I've lost control of everything I do
You've got me where you want me babe
But I

I just wanna love you
you know I'm gonna have to
I just wanna love you
The way I do

So hold me down I've lost control of everything I do
You've got me where you want me babe
But I

I got you

She don't feel alight
and I don't feel alight
She don't feel alight
tonight

So hold me down I've lost control of everything I do
You've got me where you want me babe
But I

I got youCaptcha
Liedje Electrosy I Got U is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Got Umits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electrosy I Got U downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Got U in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.