Miracle


I need a miracle
to fall in love
I need a miracle
Well there she goes
The whole world knows I want her
But I know I need her
cause she's a miracle

Take a million girls and line them up against the wall
even if they're majorettes I wouldn't care at all
Put a million flowers in their hair and make them smile
I know not one would be the girl I need tonight

I need a miracle, to fall in love
I need a miracle, well there she goes
The whole world knows I want her but I know I need her
cause she's a miracle

Take a million girls and line them up against a wall
boys with one thing on their mind won't help them girls at all
Put a million flowers in their hair and make them smile
I know that what I need is all your love tonight

I need a miracle, to fall in love
I need a miracle, well there she goes
The whole world knows I want her but I know I need her
cause I need a miracle

Hurry, cause tonight's the night I'm thinking of
Hurry, cause tonight's the night I feel it in my bones

I need a miracle, to fall in love
I need a miracle, well there she goes
The whole world knows I want her but I know I need her
cause she's a miracle
she's a miracleCaptcha
Liedje Electrosy Miracle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Miraclemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electrosy Miracle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Miracle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.