Morning Afterglow


Now's not the time to go
I feel the morning afterglow
and it feels so very strange
It's very, very frightening
I realise what's happening
Could it be I'd fall in love

She's the only one for me, she's got everything I need
Turn my back and run away
She's the only one for me, she's got everything I need
Turn my back and run away

Now's not the time to go
I feel the morning afterglow
and it feels so very strange
It's very, very frightening
I realise what's happening
Could it be I'd fall in love

She's the only one for me, she's got everything I need
Turn my back and run away
She's the only one for me, she's got everything I need
Turn my back and run away

Na na na na

She's the only one for me and she's got everything I need
Turn my back and run away
She's the only one for me and she's got everything I need
Turn my back and run away
Turn my back and run awayCaptcha
Liedje Electrosy Morning Afterglow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Morning Afterglowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electrosy Morning Afterglow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Morning Afterglow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.