Songtekst van Electrosy: Queen of the Crimson Nile

Queen of the Crimson Nile


She sells it all around the corner
She sells it all around the world
Well take me back to see the Queen
Along the Crimson Nile
Take me back to Amsterdam and watch me blow my mind

She sells Imaginary fortunes
She sells imaginary hearts
Well take me to the pharmacy
And roll me up a fat one
Take me back to Amsterdam and lay me out a line

There she goes
a vision and a rose
take me to the streets that call my name
There she lays
so beautiful insane
I'll ride that roller coaster once again

She said the world's too untogether
And she said we'll never make it through
But that is her prerogative
It sure as hell ain't mine
Take me back to Amsterdam
Take me back to Amsterdam
And take me back to AmsterdamCaptcha
Liedje Electrosy Queen of the Crimson Nile is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Queen of the Crimson Nilemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electrosy Queen of the Crimson Nile downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Queen of the Crimson Nile in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.