Victoria


When I die, I don't want anyone to know
that I fell in love with you
I was nine and you were ten, it was true love way back then
from the moment I set eyes on you

Oh Victoria, where are you now
If I found you I would cherish you
Love you and replenish you
Now I'm down where the hell are you
Oh Victoria

Don't look back, I'm getting older every day
and I'm sure you must be too
ever since I've been a man, I get hurt and I get sad
Then I dream and I get curious

Oh Victoria, where are you now
If I found you I would cherish you
Love you and replenish you
now I'm down where the hell are you
Oh Victoria

Night and day, you are the same for me
and your always on my mind
Anyway, you're just a game to me
But your always on my mind

Oh Victoria, where are you now
Oh Victoria, where are you now
If I found you I would cherish you
love you and replenish you
now I'm down where the hell are you
Oh Victoria

cause I feel downCaptcha
Liedje Electrosy Victoria is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Victoriamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electrosy Victoria downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Victoria in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.