Get Happy


Forget your troubles c'mon get happy
Ya better chase all your cares away
shout Hallelujah, c'mon get happy
Get ready for the judgment day

The sun is shinin', c'mon get happy
The Lord is waiting to take your hand
Shout Hallelujah, c'mon get happy
We're goin' to the Promise Land

We're headin' 'cross the river
wash your sins away in the tide
It's all so peaceful
On the other side

Forget your troubles c,mon get happy
Ya better chase all your cares away
Shout Hallelujah, c'mon get happy
Get ready for the judgment day

forget your troubles, c'mon get happy
chase your cares away,
sing hallelulajh, get happy,
for the judgement day

the sun is shining, c'mon get happy,
the lord is waiting to take your hand,
shout hallelulajh, get happy,
where gonna be goin to the promise land

We're headin' 'cross the river
Wash your sins away in the tide
It's quite and peaceful
On the other side

Forget your troubles get happy
your cares fly away!!
Sing Hallelujah, get happy
Get ready for your judgment day

c'mon get happy,
ya better chase all your cares away,
sing halleluajh c'mon get happy,
get ready, get ready, get ready for your judgment daaaaaaaayCaptcha
Liedje Ella Fitzgerald Get Happy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Happymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ella Fitzgerald Get Happy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Happy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.