Waltz #1


Everytime the day darkens down and goes away pictures open in my head
Of me and you silent and cliché all the things we did and didn't say
Covered up by what we did and didn't do going through every out i used to
Cope to make the repetition stop:
What was i supposed to say?
Now i never leave my zone we're both alone i'm going home
I wish i'd never seen your faceCaptcha
Liedje Elliott Smith Waltz #1 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Waltz #1mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elliott Smith Waltz #1 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Waltz #1 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.