Songtekst van Eloy: Gliding Into Light and Knowledge

Gliding Into Light and Knowledge


Where are my arms
I'm missing you ?
I'm missing pain and movement
Where is the sun
I ? you know you true
my flesh dissolves in movement
I'm gliding into light and knowledge
across an heaven ?
reveil mon solei
I ? you I ? you
your body is your movement
? du solei
you live here ? suffere here
you start new life today
we're gliding into light and knowledge
across an everlasting pasture
into the everlasting future
future futurefuture futureCaptcha
Liedje Eloy Gliding Into Light and Knowledge is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gliding Into Light and Knowledgemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eloy Gliding Into Light and Knowledge downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gliding Into Light and Knowledge in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.