Otherworld


Where ere thou hast been,
Here or in yon world manifest
Canst thou tell
What is, or what was, or what is to come?
No thing shall last
And there are things that shall never change
History is written in blood,
Yet are battles really lost
On the battlefields?
Canst thou tell me whence thou comest
And where thou goest
And what is, or what was, or what is to come?
For everything remains as it never wasCaptcha
Liedje Eluveitie Otherworld is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Otherworldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eluveitie Otherworld downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Otherworld in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.