Songtekst van Elvis Costello: Accidents Will Happen

Accidents Will Happen


oh I just don't know where to begin
love just doesn't wait forever
it's now or never
but she keeps him hanging on
the silly cheering her on
she says she can't go home without a chaperon

chorus
accidents will happen
they're only hit and run
you used to be a victim
now you're not the only one
accidents will happen
they're only hit and run
I don't want to hear it
'cause I know what I've done

there's so many fish in the sea
that only rise up in a sweat of smoke like mercury
but they keep you hanging on
they say you're so young
your mind is made up
but your mouth is undone

chorus

and it's the damage that we do
you'll never know
it's the words that we don't say
that scare me so
there are so many people to see
so many people you can check upon
and add to your collection
but they keep you hanging on
until you're well hung
your mouth is made up
but your mind is undone

chorusCaptcha
Liedje Elvis Costello Accidents Will Happen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Accidents Will Happenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elvis Costello Accidents Will Happen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Accidents Will Happen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.