Pump It Up


I've been on tenterhooks
ending in dirty looks,
list'ning to the Muzak,
thinking 'bout this 'n' that
She said that's that
I don't wanna chitter-chat
Turn it down a little bit
or turn it down flat

Pump it up when you don't really need it
Pump it up until you can feel it

Down in the pleasure centre,
hell bent or heaven sent,
listen to the propaganda,
listen to the latest slander
There's nothing underhand
that she wouldn't understand

Pump it up until you can feel it
Pump it up when you don't really need it

She's been a bad girl
She's like a chemical
Though you try to stop it,
she's like a narcotic
You wanna torture her
You wanna talk to her
All the things you bought for her,
putting up your temp'rature

Pump it up until you can feel it
Pump it up when you don't really need it

Out in the fashion show,
down in the bargain bin,
you put your passion out
under the pressure pin
Fall into submission,
hit-and-run transmission
No use wishing now for any other sin

Pump it up until you can feel it
Pump it up when you don't really need itCaptcha
Liedje Elvis Costello Pump It Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pump It Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elvis Costello Pump It Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pump It Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.