Songtekst van Elvis Presley: Please Don't Stop Loving Me

Please Don't Stop Loving Me


Please don't stop loving me
You were born just to be in my arms
In my arms
Please don't stop loving me
Your lips were made just to be kissed by me
Kissed by me

When I'm with you
I don't know day from night, wrong from right
You are my world, that's all I know
I love you so, I won't let go

Please don't stop loving me
Darling you'll always be mine alone
Mine alone
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje Elvis Presley Please Don't Stop Loving Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Please Don't Stop Loving Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elvis Presley Please Don't Stop Loving Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Please Don't Stop Loving Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.