Ripped Out


Here I Am, Back Again
That Dreaded Day From Your Past
Lost In A Fantasy, Lived Your Own Reality
Thought You Were Free Of Me
Never Again To Be Seen
All Along, You Were Wrong, All Along
All Along, You Were Wrong, All Along
I Bring You Pain
Once Again, Here I Am
That Ripped Out Page From Your Past
Lost In A Fantasy, Live Your Own Reality
All Along, You Were Wrong, All Along
All Along, You Were Wrong, All Along
I Bring You Pain
I Bring New Pain
In The End, Make Amends
And Live At Peace With Your Past
Just One More Fantasy, No More Reality
Gone
All Along, You Were Wrong, All Along
All Along, You Were Wrong, All Along
I Bring You Pain
I Bring You Pain
I Bring You Pain
I Bring New Pain
All Along, You Were Wrong
All Along, You Were WrongCaptcha
Liedje Enertia Ripped Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ripped Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Enertia Ripped Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ripped Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.