The Hero


Well I've been watching from the shadows
While you shook your fist at God
And screamed for all who listened
About how he's done you wrong
Why don't you put away your pistols
Climb down off your cross
Coz the battle's long been over
And the war is long since lost
And all those bridges that you've broken
Done burned down long ago
Coz you just had to be the superstar
Just had to be the hero
You just had to be the hero

Well I was there in the beginning
And I saw you choose your path
I watched your candle burning
And I knew it wouldn't last
Coz when experience comes knocking
Innocence will pass
And all that once seemed child-like
Is now ugly, crude and crass
And you wonder how you lost yourself
So many years ago
Coz you just had to be the superstar
Just had to be the hero
You just had to be the hero

Are you as angry on the inside
As you are on the surface
Been frontin' so long you've forgotten the purpose
Now there's a hole in the whole
Where your soul
Used to be

Well I've been watching from the shadows
While you shook your fist at God
And screamed for all who listened
About how he's done you wrong
Why don't you put away your pistols
Climb down off your cross
Coz the battle's long been over
And the war is long since lost
And now this old broken heart
Weeps for the one I used to know
Who just had to be the superstar
Just had to be the hero
You just had to be the hero
Why did you have to be the heroCaptcha
Liedje Englishman J. The Hero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Heromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Englishman J. The Hero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Hero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.