Compressed Time And Space


Der Verstand macht frei!
Everyone is in a line
We are going through places and times
Standstill but moving in ordered chaos

All kind of things we experience at once

We are pilgrims of time
We are part of a current of faith

We are turning the inside to outside and outside to inside
We squeeze present, future, past in a moment it has no place
We compress earth and universe in a point it has no mean

We are pilgrims of our minds playing with space and time
Leave the line behind
We are pilgrims of our minds Jump back in a black hole of time
Erase every trace of self - restraint

We are pilgrims out of time
We are part of a current of faith

This trip as a gate out of our logic world
It makes you insane
Dreadful feeling about being just a dream is a response of artificial time and space

We are pilgrims of our minds playing with space and time
Leave the line behind
We are pilgrims of our minds Jump back in a black hole of time
Erase every trace of self - restraint

We are turning the inside to outside and outside to inside
We squeeze present, future, past in a moment it has no place
We compress earth and universe in a point it has no mean

All you need is faith in yourself!Captcha
Liedje Entreat Compressed Time And Space is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Compressed Time And Spacemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Entreat Compressed Time And Space downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Compressed Time And Space in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.