Man Enough To Cry


I always loved, I always cared
But there was a part of me that wasn't always there
But then you loved enough to stay
And so I found the self I lost along the way
So no more words I'm holding back that I should say
And I won't hurt inside and tell you I'm okay
And every breath of love between us will be pure and true
'Cause now I'm man enough to cry
With you

The lights were off, the doors were closed
So how you found this love in me only heaven knows
Thnak God and you who brought me here
An open man found just in time for the living years
So no more words I'm holding back that I should say
And I won't hurt inside and tell you I'm okay
And every breath of love between us will be pure and true
'Cause now I'm man enough to cry
With you

Feels like waves of my love breaking through
Now I can lay down and share me with you
I won't hold out I know now this life only lasts a while
So I'll love leaving non to hide from you

So no more words I'm holding back that I should say
And I won't hurt inside and tell you I'm okay
And every breath of love between us will be pure and true
'Cause now I'm man enough to cry
So no more words I'm holding back that I should say
And I won't hurt inside and tell you I'm okay
And every breath of love between us will be pure and true
'Cause now I'm man enough to cry
With youCaptcha
Liedje Eric Benet Man Enough To Cry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Man Enough To Crymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Benet Man Enough To Cry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Man Enough To Cry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.