I Shot The Sheriff


Riff
I shot the Sheriff, but I did not shoot the deputy
I shot the Sheriff, but I didn't shoot the deputy
All around in my hometown, they're trying to track me down
They say they want to bring me in guilty
for the killing of a deputy
for the life of a deputy, but I say:
I shot the Sheriff, but I swear it was in self-defense
I shot the Sheriff, but I swear it was in self-defense
Sheriff John Brown always hated me, for what I don't know
Every time that I plant a seed
He said: "Kill it before it grows!"
He sais: "Kill it before it grows!" But I say:
I shot the Sheriff, but I swear it was in self-defense
I shot the Sheriff, but I swear it was in self-defense
Freedom came my way one day, and I started out of town
All of a sudden, I see sheriff John Brown
Aiming to shoot me down
So I shot, I shot him down, but I say:
Orgel-Solo / Break 3 Takte

I shot the Sheriff, but I swear it was in self-defense
I shot the Sheriff, but I swear it was in self-defense
Reflexes got the better of me, and what is to be must be
Every day, the bucket goes to the well
But one day the bottom will drop out
Yes one day the bottom will drop out, but I say:
I shot the Sheriff, but I swear it was in self-defense
I shot the Sheriff, but I swear it was in self-defense
Instr
SchlussCaptcha
Liedje Eric Clapton I Shot The Sheriff is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Shot The Sheriffmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Clapton I Shot The Sheriff downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Shot The Sheriff in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.