Kind Hearted Woman


I got a kind-hearted woman
Studies evil all the time
I got a kind-hearted woman
She studies evil all the time
You would do to quit me
Just to have it on your mind

I got a kind-hearted woman
Do anything in this world for me
I got a kind-hearted woman
Do anything in this world for me
Lord, these evil-hearted women
Lord, they will not let me be

Ain't but one thing
Makes Mr. Johnson drink
Swear 'bout how you treat me, baby
I begin to think

Oh, baby
My life don't feel the same
You break my heart
When you call Mr. So-And-So's name

She's a kind-hearted woman
She studies evil all the time
She's a kind-hearted woman
She studies evil all the time
You wish to quit me, baby
Just to have it on your mindCaptcha
Liedje Eric Clapton Kind Hearted Woman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kind Hearted Womanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Clapton Kind Hearted Woman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kind Hearted Woman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.