Songtekst van Eric Clapton: Knockin' On Heaven's Door

Knockin' On Heaven's Door


By bob dylan

Ma, take this badge off of me
I can't use it any more
Its getting dark, too dark to see
Feel like Im knockin on heavens door

Knock, knock, knockin on heavens door
Knock, knock, knockin on heavens door
Knock, knock, knockin on heavens door
Knock, knock, knockin on heavens door

Ma, take these guns away from me
I can't shoot them any more
There's a long black cloud following me
Feel like Im knockin on heavens door

Chorus

First verse

ChorusCaptcha
Liedje Eric Clapton Knockin' On Heaven's Door is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Knockin' On Heaven's Doormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Clapton Knockin' On Heaven's Door downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Knockin' On Heaven's Door in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.