Sex Me


Set me out of control, I want it now
Cause, baby, I fall for you anyhow
Just set me out of control
Tonight's the night
I give you my soul, come on hold me tight

Sex me
Sex me and set me free

Yeah, yeah
Life's not fair
Temptation's almost everywhere
Just look at me and look at you
Let me in, tell me all now we get through
Yeah, yeah
Do it now, if not forbidden then allowed
I'm not your slave, I'm just your man
And, baby, I'm doing all I can

[chorus]

Yeah, yeah
I'm gonna try and all your needs I'll satisfy
Your body's wild, your body's hot
I've got a lot and I'll give you all I've got
Yeah, yeah
Can't you feel
I'm not just kidding, this's for real
I'm not your prisoner, not your toy
But, baby, I'll bring you a lot of joy

[chorus]

Sex me and set me free
Sex me and set me free
Sex me and set me free
Sex me and set me freeCaptcha
Liedje Erotic Sex Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sex Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Erotic Sex Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sex Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.