Sex On The Phone


Sex on the phone
I'm so alone
Some sex on the phone
I need it so
Okay, I do what you'll say
Come on

Just make me fly
Just make me cry
Just make me come
And get me high

Baby, lead on number one
And we'll have a lot of fun
Baby, tennant number two
And I tell you what to do
Baby, lead on number three
Feel my hand out on your knee
Baby, baby, just relax
Max will give you telephonesex

Sex on the phone
I'm so alone
Some sex on the phone
I need it so
Okay, I do what you'll say
Come on
And give me
Sex on the phone
So I can feel
Your sex on the phone is really real
Your touch, I want it so much
I want sex on the phone

Just make me fly
Just make me cry
Just make me come
And get me high

Ahhh, Ahhh

Baby, lead on number four
Don't you platter on the floor
Baby, lead on number five
Make your feelings come alive
Baby, lead on number six
And I know you know the tricks
Don't want you to get perplex
Just enjoy the telephonesexCaptcha
Liedje Erotic Sex On The Phone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sex On The Phonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Erotic Sex On The Phone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sex On The Phone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.