Wild Love


I'm in the mood to love so warm and tender
If you want me, I'll make sure heart surrender
Killing you gently, kiss with such a thrill deep inside
Stay here tonight
You make my heart a temple of desire
I want your love, so, baby, light my fire
Just feel my body and you know I need you right now
I need you now

I'm looking for a wild love, streams of fire
Running through my veins
Drive me mad and joy my fantasy
I'm looking for a wild love, waves of passion
Driving me insane
Please try, please try to set me free

Tonight I'm free, but, babe, you can not sleep
And when I'm hurt, just take my hand and seek
At sudden we can get rebow a part of the night
So hold me tight
I'm of love and strong it gets me going
Come close to me, the winds have changed of blowing
Just hold my body, and you feel I need you right now
I need you now

[chorus]

I'm in the mood to love so warm and tender
If you want me, I'll make sure heart surrender
Killing you gently, kiss with such a thrill deep inside
Stay here tonight
You make my heart a temple of desire
I want your love, so, baby, light my fire
Just feel my body, and you know I need you right now
I need you now

[chorusCaptcha
Liedje Erotic Wild Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wild Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Erotic Wild Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wild Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.