Wild Wild West


Forty-seven dead beats living in the back street
North east west south all in the same house
Sitting in a back room waiting for the big boom
I'm in a bedroom waiting for my baby

CHORUS:
She's so mean but I don't care
I love her eyes and her wild wild hair
Dance to the beat that we love best
Heading for the nineties
Living in the wild wild west
The wild wild west

Mandy's in the backroom handing out Valium
Sheriff's on the airwaves talking to the DJ's
Forty-seven heartbeats beating like a drum
Got to live it up live it up
Ronnie's got a new gun

CHORUS

Now put your flags in the air and march them up and down
You can live it up live it up all over the town
And turn to the left, turn to the right
I don't care as long as she comes tonight

CHORUS

Heading for the nineties living in the eighties
Screaming in a back room waiting for the big boom
Give me give me wild west
Give me give me safe sex
Give me love give me love
Give me time to live it up

CHORUSCaptcha
Liedje Escape Club Wild Wild West is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wild Wild Westmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Escape Club Wild Wild West downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wild Wild West in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.