From The Sea


Ooooh
I'm so spaced out today
Ooooh
I could have slept for days
It's like a radar
And it comes
To you
From the sea
From the sea
From the sea

Ooooh
She's just so under pain
Ooooh
I'm so spaced out today
My head's a lead weight
And it comes
To you
From the sea
From the sea
From the sea

Hello hello oh hello
(the world repeats itself some how)
She knows she knows oh she knows
(The world repeats itself some how)
Only just beginning to know
She's only just beginning to know

Ooooh
There's just no oxygen
Ooooh
Why can't we just fall in
In the sea

Hello hello oh hello
(the world repeats itself some how)
She knows she knows oh she knows
(The world repeats itself some how)

Oh-oh oh-oh-oh oh-oh-oh-oh
oh-oh oh-oh-oh
Oh-oh oh-oh-oh oh-oh-oh-oh
oh-oh oh-oh-oh

Hello hello oh hello
(the world repeats itself some how)
She knows she knows oh she knows
(The world repeats itself some how)
Only just beginning to know
She's only just beginning to know
She's only just beginning to know nowCaptcha
Liedje Eskimo Joe From The Sea is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied From The Seamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eskimo Joe From The Sea downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje From The Sea in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.