Beautiful Child


Something that I said
Made you wear a frown
The way you hang your head
Has made the tears come down
But don't you wear a sigh
My beautiful child

You don't know it doesn't burn
When you touch the sun
So don't be concerned
My golden one
You're gonna reach the sky
Fly
Beautiful child

There is no other place
The human race
Is running out of space
There is no better love
And human love is what it takes

And I'll be at your side
When you're falling down
You'll be feeling fine
When you hit the ground
So don't slip away
Stay
Beautiful childCaptcha
Liedje Eurythmics Beautiful Child is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Childmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eurythmics Beautiful Child downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Child in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.