Songtekst van Eurythmics: Do You Want To Break Up

Do You Want To Break Up


Yea oh yea yea
Do you want to break-up?

I've got a heavy heart
Got heart filled full of lead
Pocket full of heartache
(Car crash in my head)
I've got a steady hand
Gonna lead me to my home
Take me up to heaven
(Heaven's where I'm goin')

Yea oh yea yea
Do you want to break-up?

I've seen trouble
I looked right up to its face
Never tried to turn away
And I've been sad
I've been overjoyed
So let me disembrace you now
My little trouble boy

Yea oh yea yea
Do you want to break-up?

You took me to the ocean
Dropped me like a stone
Took me to the deep blue ocean
I don't wanna stay there baby
I don't wanna swim alone

Yea oh yea yea
Do you want to break-upCaptcha
Liedje Eurythmics Do You Want To Break Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do You Want To Break Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eurythmics Do You Want To Break Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do You Want To Break Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.