Anything For You


I'd give anything to give me to you
Can you forget the world that you thought you knew
If you want me,
Come and find me
Nothing's stopping you so please release me

I'll believe
All your lies
Just pretend you love me
Make believe
Close your eyes
I'll be anything for you

Nothing left to make me feel anymore
There's only you and everyday I need more
If you want me
Come and find me
I'll do anything you say just tell me

I'll believe
All your lies
Just pretend you love me
Make believe
Close your eyes
I'll be anything for you

I'll believe
All your lies
Just pretend you love me
Make believe
Close your eyes
I'll be anything for you

Anything for you
I'll become your earth and sky
Forever never die
I'll be everything you need

I'll believe
All your lies
Just pretend you love me
Make believe
Close your eyes
I'll be anything for youCaptcha
Liedje Evanescence Anything For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anything For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Evanescence Anything For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anything For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.