Fields Of Innocence


I still remember
The world from the eyes of a child
Slowly those feelings
Are clouded by what I know now

Where has my heart gone
An uneven trade for the real world
Oh I, I want to go back to
Believing in everything and knowing nothing at all

I still remember
The sun always warm on my back
Somehow it seems colder now

Where has my heart gone
Trapped in the eyes of a stranger
Oh I, I want to go back to
Believing in everything

*latin hymn*

Where has my heart gone
An uneven trade for the real world
Oh I, I want to go back to
Believing in everything

Oh where has my heart gone
Trapped in the eyes of a stranger
Oh I, I want to go back to
Believing in everythingCaptcha
Liedje Evanescence Fields Of Innocence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fields Of Innocencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Evanescence Fields Of Innocence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fields Of Innocence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.