Brown Eyed Girl


Sha la la la la la la la la la la la
Sha la la la la la la la la la la la

Go!

I hear a song makes me think of a girl I used to know
I sing along when I hear it on the radio now

Hey now where did we go
Ooh yeah, days when the rains came
Way down in the hollow
Ooh yeah, playin' a new game

Laughin' and a runnin', hey, hey, hey
Skippin' and a jumpin', yeah, yeah
In the misty morning fog
Oh baby and our hearts a thumpin'
And you
My brown eyed girl
You, my brown eyed girl

Do you remember when
We used to sing
Sha la la la la la la la la la la la
Sha la la la la la la la la la la la
I hear a song makes me think of a girl I used to know
Hey, hey, hey
I sing along when I hear it on the radio now

Now that the years gone by
Yeah, now that I'm on my own
Saw you just the other day
Oh my, baby you have grown
Cast my memory back there, lord
Sometimes I am overcome just thinkin' 'bout it
Makin' love in the green grass
Behind the stadium with you
My brown eyed girl
You, my brown eyed girl
You, my brown eyed girl

Do you remember when
Yeah, we used to sing
Sha la la la la la la la la la la la
Sha la la la la la la la la la la la
Sha la la la la la la la la la la la
I hear a song makes me think of a girl I used to know
Hey, hey, hey
I sing along when I hear it on the radio
Hey, hey, heyCaptcha
Liedje Everclear Brown Eyed Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Brown Eyed Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Everclear Brown Eyed Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Brown Eyed Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.