Now Or Never


Where's the balance
Where's the common ground
I've been hoping lately you'll come around
Time has changed me, brought me to my knees
Tought me how to break free
No more waisting precious life

[Chorus]

Right now I've had enough
I'm on the edge of breaking down
The time has come for me to choose
There's nothing to lose
It's now or never
It's now or never

Here's your last chance
To make us something more
It could be better than it was before
You don't get it, you keep holding back
You're living in the past

I made my choice now, you decide

[Chorus]

I'm stronger when I'm down on my knees
I lift my head and sing
It's part of all these things

[Chorus x2]

It's now or never [x3]

Right now [x2]

Yeah!Captcha
Liedje Everlife Now Or Never is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Now Or Nevermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Everlife Now Or Never downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Now Or Never in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.