Songtekst van Ewan MacGregor: El Tango De Roxanne

El Tango De Roxanne


Argentinean:
[Jealousy]
Will drive you (x3)
Mad

Roxanne, you dont have to put on that red light
Walk the streets for money
You dont care if its wrong or if it is right

Roxanne, you dont have to wear that dress tonight
Roxanne, you dont have to sell your body to the night

Christian:
His eyes upon your face
His hand upon your hand
His lips caress your skin

Its more than I can stand

Argentinean & Backing:
Roxanne

Christian:
Why does my heart cry?

Argentinean & Backing:
Roxanne

Christian:
Feelings I cant fight

Youre free to leave me
But just dont deceive me
And please
Believe me when I say
I love you

Latin Bridge:

Yo que te quiero tanto, que voy a hacer?
Me dejasteme dejaste como una paloma
El alma se me fue; se me fue el corazon
Ya no tengo ganas de vivir porque no te puedo convencer
Que no te vendas, Roxanne

(English translation:)
And I who love you so much; what am I going to do?
You left meyou left me like a dove
My soul has left me; my heart has left me
I no longer wish to live because I cannot convince you
Not to sell yourself, Roxanne

Argentinean:
Roxanne you dont have to put on that red light

Christian:
Why does my heart cry?
Feelings I cant fight

Argentinean:
You dont have to wear that dress tonight

Argentinean:
Roxanne you dont have to put on that red light

Backing:
Why does my heart cry?

Argentinean:
Roxanne you dont have to wear that dress tonight

Backing:
Feelings I cant fight

Christian, Argentinean & Backing:
ROXANNE!

(Operatic Backing)Captcha
Liedje Ewan MacGregor El Tango De Roxanne is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied El Tango De Roxannemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ewan MacGregor El Tango De Roxanne downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje El Tango De Roxanne in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.