Rest in Peace


Let's talk of peace,
Sounds so cliche
A novelty,
Catch phrase of the day
Middle, index,
Sign of the time
Just as complex,
As water to

Someone said
Give peace a chance
And, that's all that we're saying
While we're sitting
On the fence
Pretending,
Our hearts are in the right place
But, your face
Shows a trace of,

Hypocrisy,
Don't tread on me,
Now you can see

MAKE LOVE NOT WAR,
SOUNDS SO ABSURD, TO ME
WE CAN'T AFFORD
TO SAY THESE WORDS, LIGHTLY
OR ELSE OUR WORLD,
WILL TRULY, REST IN PEACE

Let's not pretend,
to justify
Rather amend,
Where treasures lie
Straight through the heart,
Peace can be found
That's where you start,
Not all around

Someone said
Give peace a chance
And, that's all that we're saying
While we're sitting
On the fence
Pretending,
Our hearts are in the right place
But, your face
Shows a trace of,

Hypocrisy,
Don't tread on me, boy
Now you can seeCaptcha
Liedje Extreme Rest in Peace is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rest in Peacemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Extreme Rest in Peace downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rest in Peace in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.