Perfect Moment


this is my moment
this is my perfect moment with you
this is what god meant
this is my perfect moment with you

i wish i could freeze the space in time
the way that i feel for you inside
this is my moment
this is my perfect moment with you

tell me you love when you leave
you're more than a shadow that's what i believe
you take me to places i never thought i'd see
minute by minute you're the world to me

i wish i could frame the look in your eyes
the way that i feel for you inside
this is my moment
this is my perfect moment with you

and if tomorrow bring the lonely day
here and now i know i've haven't lived in vain
i'll cry my tears in the rain and if love never come again
i can always say i've been to paradise skies in your eyes

so tell me you love the moment you leave
you're more than a shadow i've got to believe

i wish i could keep yoiu all of my life
the way that i feel for you inside
this is my moment
this is my perfect moment with you
this is my moment
this is my perfect moment with you
with youCaptcha
Liedje F4 Perfect Moment is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Perfect Momentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje F4 Perfect Moment downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Perfect Moment in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.