Signs Of Love


Dadadalidada X2

Sins I was a young boy,
I was out for good,
Love was such a kind of game,
I never understood
Sins I've got to know you, I've just can get enough,
You've got me addicted to this little sins of love

Whenever you call it, you can have it,
Whenever you like it, you can get it,
Whenever you want it, you can have it,
Whenever you need it, you can get it from me

RIT: Dadadalidada, these little sins of love,
Dadadalidada, sweet little sins of love,
Dadadalidada, these little sins of love,
Dadadalidada, sweet little sins of love

Dadadalidada X2

Sins I was a young man,
Like somehow got it wrong,
I did't had a clue about,
What was going on?
Sins I've got to know you,
I've lost any innocence,
I can't have but loving you,
For you give senescence

Whenever you call it, you can have it,
Whenever you like it, you can get it,
Whenever you want it, you can have it,
Whenever you need it, you can get it from me

RIT: Dadadalidada, these little sins of love, X2

There's not a thing I wouldn't do for you,
There's not a sin I wouldn't do with you,
There's not a day I wouldn't care for you,
There's not a way to get me away from youCaptcha
Liedje Fabrizio Faniello Signs Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Signs Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fabrizio Faniello Signs Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Signs Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.