Dead Breed


Like a ship lost at sea,
That's all we'll ever be,
A suicidal breed,
Shaped from this tainted life we live
So what can you tell me,
That I don't already know,
You're already my bottle of pills,
And companion as I go

This ripped up soul,
Will it ever change this life Iive,
No never

We're dying within,
'Cos we're living it our own way,
today, tomorrow
Tell me brother,
Will you ever bleed for me?

No deposit, No return,
Story of my life,
My anger hides within,
But will never cloud my eyes

Like a ship lost at sea,
That's all we'll ever be,
I've had enough of your world,
There's nothing you can tell me

This ripped up soul,
Will it ever change this life Iive,
No never

We're dying within,
'Cos we're living it our own way,
today, tomorrow
Tell me brother,
Will you ever bleed for me?
Will you ever bleed for me,
'Cos the only one who bleeds is me
Will you ever bleed for me?
As I die!Captcha
Liedje Face Down (Sweden) Dead Breed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead Breedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face Down (Sweden) Dead Breed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead Breed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.