Songtekst van Face Down (Sweden): Slender Messiah

Slender Messiah


He's building a mountain for you
You're so filled with your self,
Never wrong always right

Always the winner in your own little world,
Fantastic, Always on top

Well, The bigger the ego the harder the fall,
Please man, are you for real

Your myths and your lies
really makes my eyes bleed,
Delude your surroundings

Pretending to be something that you're not,
You're only

Deceiving your self
Hypocritical liar,
To believe in your self
you're a slender messiah

Take credit from others,
Steal your ideas,
Duplicate with no remorse

Try to see,
The world isn't in orbid around you,
Even when we have seen

The true nature of your scheme,
you're still pretending
you're something you're not
You're only

Slender messiah
the god when all else has failed
Building a mountain,

By using small fragments of truth
The joke is on you!Captcha
Liedje Face Down (Sweden) Slender Messiah is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Slender Messiahmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face Down (Sweden) Slender Messiah downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Slender Messiah in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.