Prop And Stay


You can't fulfill
You lost your will
Your mind is cracking up

You kick and scream
You make a scene
But nothing seems to work

So use your voice
"create a choice"
To get you back on top

So tell the world you understand the reason to wake up

"I know you can"
"Just pick it up again"
"Don't stop believing"

Now I am here for you
Just what else can I do
I wish I could erase your pain
And help you to explain

"I know you can"
"Just pick it up again"
"Don't stop believing"

You're running out of excuses now explain yourself before I start to fall
Asleep

So hungry, so thirsty for your anxiety
Transform this information: "Don't be so greedy"

You're hiding You're hungry
You're floating You're greedy
You're melting You're thirsty
You're sinking in You're suffering

"I know you can"
"Just pick it up again"
"Don't stop believing"

You're running out of excuses now explain yourself before I start to fall
AsleepCaptcha
Liedje Face Tomorrow Prop And Stay is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Prop And Staymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face Tomorrow Prop And Stay downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Prop And Stay in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.