Child Of Innocence


Hold the sceptre to the sky,
hold it high to be cleansed
Climb the ancient stone,
you child of innocence

Take the sceptre
you who didn't crave it,
reach to the heaven
and let it be blessed
Cherish the throne
of blood with your purity
Crowned by us,
estates in unity

We chose the boy to be king,
there is no blood in his crown

Remember the past
and bear it inside
Witness the end
of the deceiving rideCaptcha
Liedje Falconer Child Of Innocence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Child Of Innocencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Falconer Child Of Innocence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Child Of Innocence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.