Portals Of Light


I sit here by your side
and weep you goodbye,
I'm singing songs of sorrow for you
true gentle rose of mine
Upon my arm I've tied a ribbon in black
although I know too well that this
will not ever bring you back

I feel so astray inside
as I know you're far away
Let my love shine and be your guide
on your way towards the portals of light

A lonely candle burns for you my only love,
meanwhile you roam the clouds among
heaven's angels high above
What is there left to live for
as you've gone away?
Hope's lost forevermore,
I'll mourn you 'till the end of days

Hear, my love,
hear my cry of deepest grief
as I weep for you eternally
Praying for your soul
and for light and for relief
as I shed your tears of miseryCaptcha
Liedje Falconer Portals Of Light is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Portals Of Lightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Falconer Portals Of Light downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Portals Of Light in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.