Spirit Of The Hawk


You're a spawn of the high cliffs,
slave to the wind and son to the storm
Born to a life on the free wings,
without chains to hold back your heart

Sweep through the air
spy for the prey
Feel your blood pumping
and then speed away

Spirit of the hawk
wild and free,
master of the sky
Creature of the
northwind's seed
flying ever so high

Beneath a scarlet horizon,
ascending are the feathers of the wild
Soar on you king of the welkin,
still spying down upon the groundCaptcha
Liedje Falconer Spirit Of The Hawk is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spirit Of The Hawkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Falconer Spirit Of The Hawk downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spirit Of The Hawk in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.