Songtekst van Fall Of Serenity: Overflowing Senses

Overflowing Senses


Too many puzzles; thousands of fragments
My broken wings; overflowing senses
Tonight I'll take a breath of life
Before the sunrise burns my soul away
Frozen facial expressions
But I can hear my blood flow
Bound hands; I'll never forget
(I broke the chains I wore
But all) The pain and suffering remains
No room for peace on my final journey
Frozen facial expressions
But I can hear my blood flow
Bound hands; I'll never forget
(My hands are shaking, my body's filled with adrenalin; the rain is
Hitting my body)
Inside of me I'm free for hours; is this reality or just a dreamCaptcha
Liedje Fall Of Serenity Overflowing Senses is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Overflowing Sensesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fall Of Serenity Overflowing Senses downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Overflowing Senses in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.