Songtekst van Faron Young: Good Lord Must Have Sent You

Good Lord Must Have Sent You


Oh the good Lord must have sent you down from heaven
He sent you here to be by my side
Well the good Lord must have sent you as an angel
The answer to a prayer I prayed last night
Now if all of my prayers dear were answered and all of my wishes came true
I wouldn't want a million dollars all my prayers and wishes dear would be are you
[ steel - fiddle ]
Now if all of my prayersCaptcha
Liedje Faron Young Good Lord Must Have Sent You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Lord Must Have Sent Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Faron Young Good Lord Must Have Sent You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Lord Must Have Sent You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.